Biuro parafialne

RZYM.- KAT. PARAFIA
p.w. Św. Jadwigi Królowej
80-041 Gdańsk Orunia Górna, ul krzemowa 3
tel.: 306 – 71 – 13
jadwigaorunia@diecezja.gda.pl
Numer konta bankowego:
35-10901098-0000-0000-0963-7253

czynne:

biuro Wtorek i czwartek w godz. 16:00- 17:30
Środa w godz. 8:00- 9:00

W lipcu i sierpniu biuro czynne tylko we wtorek i czwartek w godz. 16:00- 17:30.

Sakramenty Święte:

1. Chrzest Święty:

Udzielamy w każdą drugą i ostatnią niedzielę miesiąca:

w druga niedziele:  po Mszy św. o godz. 12:30
w ostatnia niedziele na Mszy św. o godz. 10:00 (Suma)

dokumenty: Akt urodzenia dziecka i metryka ślubu kościelnego rodziców. Zgłaszają wyłącznie Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.

Rodzice Chrzestni powinni być praktykującymi katolikami. Na potwierdzenie tego należy posiadać odpowiednie zaświadczenie – zgodę Proboszcza z parafii swojego zamieszkania.

2. Bierzmowanie:

W roku szkolnym 2015/16 za przygotowanie młodzieży klas III gimnazjum do sakramentu bierzmowania odpowiada ks. Marcin. Szczegółowe informacje u niego.

Osoby dorosłe, które pragną przyjąć ten sakrament proszone są o kontakt z ks. Proboszczem. Termin bierzmowania w danej parafii zostanie podany przez Kurię pod koniec bieżącego roku.

3. Najświętszy Sakrament (Eucharystia, I-sza Komunia Św.)

W tym roku szkolnym 2015/16 Uroczystość I-szej Komunii Św. w naszej Parafii odbywa się już normalnie. Odpowiedzialną osobą za przygotowanie dzieci do tego szczególnego Wydarzenia w ich życiu jest s. Sawina.

4. Pokuta (Spowiedź Św.)

Spowiedzi Św. słuchamy 15 min. przed każdą Msza Św. oraz w I-sze piątki miesiąca od godz. 16.00.

5. Namaszczenie Chorych:

Sakramentu Chorych udzielamy na zgłoszenie telefoniczne do parafii lub bezpośrednio do księży.

Pamiętajmy, by zatroszczyć się o tę łaskę nie tylko dla osób umierających, ale również chorych przewlekle czy też przed poważną operacją lub leczeniem. Pamiętajmy też o posłudze kapelanów w szpitalach.

6. Kapłaństwo:

Informacje dla kandydatów do Gdańskiego Seminarium Duchownego znajdziemy na stronie www.gsd.gda.pl

Zasady przyjmowania

Zasady przyjmowania do Gdańskiego Seminarium Duchownego 
w roku akademickim 2014/2015

Kandydat ubiegający się o przyjecie do Gdańskiego Seminarium Duchownego (GSD) powinien:

1. Odbyć rozmowę kwalifikacyjna z Rektorem GSD (lub wskazanym przez niego zastępcą); konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania (tel.: 058 552 00 50 lub 058 552 22 34).

2. Przedłożyć w rektoracie GSD następujące dokumenty:

 • własnoręcznie napisane podanie (skierowane do Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego);
 • własnoręcznie napisany życiorys;
 • świadectwo chrztu i bierzmowania;
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 • świadectwo maturalne (można dostarczyć po rozmowie kwalifikacyjnej);
 • opinie Ks. Proboszcza;
 • opinie Ks. Katechety ze szkoły średniej;
 • kartę zdrowia oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające, że można podjąć studia;
  Pobierz (Orzeczenie lekarskie)
 • 3 fotografii;
 • ksero dowodu osobistego;
 • wypełniony formularz danych personalnych kandydata do GSD
  (punkt 29 pozostawiamy niewypełniony).
  Pobierz (Ankieta)

3. Dokonać rejestracji internetowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w tym dokonać opłaty rekrutacyjnej zgodnie z zasadami podanymi na stronie: www.irk.uksw.edu.pl.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt droga mailowa lub telefoniczna: e-mail: seminarium@gsd.gda.pl, rektor@diecezjagdansk.pl
tel. 058 552 00 50.

7. Małżeństwo:

Narzeczeni rozpoczynają załatwianie spraw przed małżeńskich w Biurze Parafialnym trzy miesiące przed planowanym terminem zawarcia sakramentu małżeństwa. Najlepiej wcześniej umówić się z ks. proboszczem telefonicznie.

komplet dokumentów powinien zawierać ostatecznie:

 • dowód osobisty (do wglądu)
 • aktualne świadectwo Chrztu św. ( z adnotacja o bierzmowaniu)
 • świadectwo katechizacji (religii w szkole)
 • zaświadczenie o odbyciu nauk przedmałżeńskich oraz poradnictwa rodzinnego
 • dokumenty USC
 • poświadczenie odbycia Spowiedzi św. przedślubnej (dwie)
 • zapowiedzi
 • protokół kanoniczny przedmałżeński (przeprowadza ksiądz z narzeczonymi w biurze)

Sprawy małżeńskie załatwiamy we wtorki w godz. 16:00 – 17.30. Najlepiej wcześniej telefonicznie umówić się na spotkanie. Wymagana obecność obojga narzeczonych.

Sprawy pogrzebowe: rozpatrywane o każdej porze!

Dokumenty:

 • akt zgonu
 • pozwolenie proboszcza na pogrzeb ( w przypadku gdy zmarła osoba jest spoza naszej Parafii)
 • uzgodnienia z Zakładem Pogrzebowym odnośnie terminu i godziny pogrzebu na cmentarzu.