Boże Ciało – Bóg zapłać parafianom za piękne świadectwo żywej wiary

W trwającym Roku Wiary przeżywaliśmy Uroczystość Bożego Ciała. O godz. 10:00 rozpoczęła się Msza Święta, a po niej około godz. 10:40 wyruszyła procesja ulicami naszego osiedla. Rok temu szliśmy osiedlem „Orunia Górna”, a tym razem osiedlem „Południe”. Pogoda dopisała, za co dziękujemy Panu Bogu.

 

Procesja zatrzymywała się przy czterech ołtarzach, które przygotowywały grupy duszpasterskie.Pierwszy ołtarz przygotował Ruch Rodzin Nazaretańskich, drugi Żywy Różaniec, trzeci Marana Tha i czwarty Siostry Serafitki

Wielki Bóg zapłać wszystkim, którzy się zaangażowali w uświetnienie tej pięknej uroczystości. Księżom, Panu Jasiowi kościelnemu, Siostrom Serafitkom, grupom duszpasterskim, dzieciom sypiącym kwiatki, panom niosącym baldachim, Liturgicznej Służbie Ołtarza, dzieciom komunijnym,niosącym figury i sztandary oraz każdemu kto był.

 

Nabożeństwa Czerwcowe


„Oto serce, które tak bardzo ukochało ludzi” -  NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSOWE
„Nie możesz okazać mi większej miłości, jak tylko wypełniając to, czego już od ciebie wielokrotnie żądałem” – powiedział Pan Jezusa do Małgorzaty Marii Alacoque pogrążonej w głębokiej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem.
Bóg wybrał ją jako narzędzie do realizacji swoich wielkich planów. Podczas jednego                 z Objawień, jakie miało miejsce 16 czerwca 1675 r. w Paray-le-Monial, ukazał jej Swoje Boskie Serce mówiąc: „Oto Serce, które tak bardzo ukochało ludzi, że w niczym nie oszczędzając siebie, całkowicie się wyniszczyło i ofiarowało, aby im okazać swoją miłość. Przeto żądam od ciebie, aby w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała zostało ustanowione święto – szczególnie po to, by uczcić Moje Serce przez uroczyste aktyprzebłagania, w celu wynagrodzenia Mu za zniewagi doznane w czasie wystawienia na ołtarzach. Obiecuję, że Moje Serce otworzy się, aby spłynęły z niego Strumienia Jego Boskiej Miłości na tych, którzy Mu tę cześć okażą i zatroszczą się o to, by inni Mu ją okazywali”.

Pan Jezus pragnął, by ludzie rozważali głębię Jego miłości, którą okazał składając ofiarę na krzyżu i nieustannie w bezkrwawy sposób ofiarując się podczas Mszy św. Chciał należnego dziękczynienia i uwielbienia oraz przebłagania za wszystkich ludzi, których grzechy zraniły Jego Najświętsze Serce.

Po wielu trudach i przeciwnościach nadszedł rok 1765 r., kiedy to papież Klemens XIII zatwierdził święto i nabożeństwo do Najświętszego Serca, a w 1856 r. Pius IX rozciągnął je na Kościół powszechny. Leon XIII w 1899 poświęcił całą ludzkość Sercu Jezusowemu, a Papież Pius XI w 1928 polecił obchodzić to święto z oktawą i nakazał po Mszy lub nieszporach odmówić Akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu.  (Papież Pius XII, dekretem z dnia 23 marca 1955 r. zniósł oktawę).

Zapraszamy na Nabożeństwa Czerwcowe:

  • w dni powszednie o 18.00
  • w soboty i niedziele o 17.30


Zaproszenie na uroczystość świeceń kapłańskich

Umiłowani Bracia i Siostry,  Drodzy Bracia Kapłani.

Przed nami uroczystość świeceń kapłańskich, których udzielę 11 diakonom Gdańskiego Seminarium Duchownego w Oliwie. To ważne wydarzenia dla całej naszej diecezjalnej wspólnoty, która otrzyma dar nowych kapłanów.

Dziękuję i gratuluję zarazem Parafiom, z których wywodzą się przyszli kapłani. Tam, gdzie wiara jest żywa, Bóg wzbudza powołania, a te znajdują dobrą atmosferę do wzrostu i rozwoju.Dziękuje rodzinom przyszłych prezbiterów. Niech wasze wsparcie, zwłaszcza modlitewne, stale towarzyszy waszym synom na ich kapłańskiej drodze życia.

Do wspierania modlitwą przyszłych kapłanów, szczególnie w ostatnich dniach przygotowań do świeceń, zachęcam wszystkich wiernych naszej archidiecezji, zwłaszcza starszych, chorych i cierpiących

Zapraszam zatem wiernych, siostry i braci zakonnych oraz kapłanów do udziału w tych uroczystościach, które odbędą się w sobotę, 1 czerwca br. o godz. 10.00 w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, a wszystkim zatroskanym o powołania kapłańskie i zakonne, wszystkim dobrodziejom naszego Gdańskiego Seminarium Duchownego z serca błogosławię.

 

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup
Metropolita Gdański

Zesłanie Ducha Świętego

Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniając tym samym swoją obietnicę: „Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 15, 26). W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, ożywiony Duchem Świętym, rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu wszystkim narodom.
Zielone Świątki, bo tak brzmi popularna nazwa dzisiejszej uroczystości, to jedno z najstarszych świąt Kościoła, obchodzone już w czasach apostolskich. Dzień ten posiadał wtedy praktycznie tę samą rangę, co uroczystość Paschy. W pierwszych wiekach w wigilię tego święta udzielano chrztu katechumenom. W średniowieczu istniał zwyczaj rzucania z sufitu kościoła, w trakcie odprawiania Mszy świętej, róż i innych kwiatów symbolizujących dary Ducha Świętego. W bazylikach i katedrach w czasie uroczystości wypuszczano z klatek gołębie: symbol Ducha Świętego.

Kościół przypomina, że Pięćdziesiątnica jest wypełnieniem i zakończeniem Świąt Paschalnych. Duch Święty – Nowe Życie w Chrystusie – był celem całej działalności Chrystusa. Zgodnie z obietnicą, po wywyższeniu Chrystusa na drzewie krzyża, gdy dostęp do Ojca został otwarty, a dziecięctwo Boże stało się rzeczywistością, posłany zostaje Duch Ojca i Syna, by prowadził dalej dzieło Jezusa.

Dzisiaj za pobożne, publiczne odmówienie całego hymnu: „O Stworzycielu Duchu, przyjdź…” można dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami.

http://www.youtube.com/watch?v=rtaXmbbRO6s/ brewiarz.pl