Krąg Biblijny

biblia2KOŁO BIBLIJNE

Opiekun: ks. Artur

Czas istnienia: od początku Wielkiego Postu, tj. od 11 marca 2014

Uczestnicy: kilkanaście osób

Termin spotkań: wkrótce

Temat: Fragment Ewangelii przywoływany w najbliższą niedzielę po spotkaniu

 Przebieg spotkań:

Spotkania rozpoczynane i kończone są modlitwą, szczególnie przyzywaniem Ducha Świętego. Obecny jest ksiądz, który czuwa nad przebiegiem spotkania. Animatorką grupy jest pani Ania Teperska, która od momentu bierzmowania, każdego dnia medytuje nad codziennym Słowem Bożym.

Po przeczytaniu fragmentu Ewangelii, zazwyczaj przez kilka osób z podziałem na role, następuje chwila ciszy, po czym zadajemy pytania do tekstu.

Aby Pismo Święte mogło same siebie wyjaśniać, notujemy z Biblii sigla, dotyczące niedzielnej Ewangelii. Cytowanych jest ok. 30 fragmentów w różnych wersjach tłumaczenia, które poszerzają znaczenie niedzielnego Słowa. Używamy także nieraz tekstów w przekładzie angielskim i niemieckim oraz tłumaczenia interlinearnego z języka greckiego.

Do wyjaśnienia treści Ewangelii posługujemy się dostępnymi w Internecie opracowaniami Benedykta XVI, Jana Pawła II i z portali www.biblista.pl, www.lectiodivina.pl oraz www.sfd.kuria.lublin.pl (Szkoła Formacji Duchowej, Lublin).

Pod koniec spotkania przewidziany jest czas na bardzo istotne dzielenia, gdzie chętni mają sposobność werbalnego przekazania, co dany fragment mówi im osobiście na dany moment ich życia, jakie uczucia powoduje, co pozwala zobaczyć, do czego wzywa.

Cel spotkań grupy biblijnej:

  • Lepsze poznanie prawdziwego Oblicza Pana Boga i głębi Jego Słowa,
  • lepsze przygotowanie się do przeżywania Ewangelii niedzielnej, by przez solidne zgłębianie Słowa Bożego wcielać Je w życie,
  • realizacja słów Św. Jana Pawła II z Novo Millennio Ineunte, pkt. 40 „Mamy karmić się Słowem, aby być sługami Słowa w dziele ewangelizacji.”

 Udział w życiu parafii:

W trakcie uczestnictwa we Mszy Świętej członkowie Koła Biblijnego biorą czynny udział w liturgii Słowa poprzez czytanie czytań i śpiew psalmu. Wspieramy się także modlitwą.