Marana Tha

KIM JESTEŚMY?

Grupa Wspólnoty Marana Tha przy parafii św. Jadwigi Królowej, której patronem jest

bł. ks. Michał Sopoćko została zawiązana dn. 15.02.2011 przez ks. Andrzeja Kowalczyka moderatora wspólnoty a jednocześnie wykładowcę Biblii w Seminarium Duchownym w Gdańsku i diecezjalnego egzorcystę. Grupa powstała po zakończonych rekolekcjach przeprowadzonych przez tę wspólnotę na Oruni Górnej w dniach 11-13.02.2011 i jest jedną z kilkudziesięciu małych grup należących do wspólnoty. Na pierwsze spotkanie ks. A. Kowalczyk wyznaczył datę 15.02.11  dzień wspomnienia błogosławionego ks. Michała Sopoćko, tak więc od pierwszego spotkania patronuje nam wspaniały orędownik Miłosierdzia Bożego.

 

Moderator Wspólnoty Marana Tha                ks. Wojciech Lange

Opiekun grupki bł. ks. Michała Sopoćko      ks. Artur

Animator grupki bł. ks. Michała Sopoćko     Jolanta Bondyra

 

SPOTKANIA

Spotkania nasze odbywają się 2 razy w miesiącu w pierwszą i trzecią środę miesiąca o godz. 19:00 w salce w domu parafialnym.

 

CEL SPOTKAŃ

Celem naszych spotkań jest pogłębianie Słowa Bożego oraz wspólna modlitwa, w której znajdujemy wielkie umocnienie i doznajemy wielu Łask Bożych.

Program w małych grupach obejmuje trzy typy spotkań:
1. Rozmowy na temat wiary i moralności chrześcijańskiej;
2. Lectio divina (medytację Słowa Bożego);
3. Biblijną rewizję życia.

 

ZAPRASZAMY NA NASZE SPOTKANIA !

Więcej o wspólnocie Marana Tha www.marana-tha.pl