Teksty pieśni

OTO JEST DZIEŃ

Oto jest dzień, Oto jest dzień
Który dał nam Pan!
Który dał nam Pan!
Weselmy się,Weselmy się,
I radujmy się nim! I radujmy się nim!
Oto jest dzie
Który dał nam Pan!
Weselmy się,
I radujmy się nim!
Oto jest dzień, Oto jest dzień,
Który dał nam Pan!

IDZIE MÓJ PAN

Idzie mój Pan, Idzie mój Pan                                                                               On teraz biegnie, by spotkać mnie. /x2                                                             Mija góry, łąki, lasy, – by Komunii stał się cud.                                                 On chce Chlebem nas nakarmić, by nasycić życia głód.                                   Idzie mój Pan…                                                                                                 Mija góry, łąki, lasy,by Komunii stał się cud.                                                     On Krwią Swoją nas napełni,                                                                      sercach naszych sprawi cud.                                                                            Idzie mój Pan…

TA KREW Z GRZECHU OBMYWA NAS

1. Ta krew z grzechu obmywa nas 
Ta krew czyni nas  bielszym od śniegu
Ta krew z grzechu obmywa nas
To jest Baranka święta krew.

2. Ten Chleb syci nad pokarm mnie 
ten Chleb daje mi siłę do życia 
ten Chleb syci nad pokarm mnie 
to Pan mi daje ciało swe.
Jego krew, święta krew
Jego krew, święta krew z Golgoty.

PAN MNIE STRZEŻE

Pan mnie strzeże, 
Pan mnie strzeże,
czuwa nade mną Bóg,   
On jest moim cieniem.
Czuwa nade mną Bóg /x3  
Zawsze, Wszędzie 
Mój Bóg!/x2

1. Chcę z Tobą chodzić
Po wszystkich mych drogach 
Prowadź mnie mocą Swą 
Abym nie upadł 

2. Nie boję się, 
mknę drogą ciemną bez lęku. 
Dobrze to wiem, Ty jesteś ze mną!ZOBACZYĆ JEZUSA W GÓRZE CHCĘ

Zobaczyć Jezusa w górze chcę                                                                            Jak sztandar wysoko wznosi się                                                                         By każdy zobaczył, poznał że                                                                             On jest do Nieba drogą. /x2                                                                           Zobaczyć chcę /x2                                                                                     Zobaczyć Jezusa w górze chcę.                                                                             Krok za krokiem idziemy naprzód                                                                 Słowo modlitwy potężna broń.                                                                            W imię Twe Jezu Chryste                                                                              Moce zła spadają w dół                                                                                           I w dół i w dół…

RADUJE SIĘ DUSZA MA, WIELBI PANA SWEGO

Raduje się dusza ma, wielbi Pana swego
Będę Ci śpiewał z całej siły
Sławić Cię będę za Twe dzieła
Będę Ci śpiewał z całej siły
Błogosławić będę Twoje Imię
Jest miłosierny Pan Zastępów

Moc Jego ramienia nad swym ludem
Pan mój Zbawca.

UROCZYSTY DZIEŃ KOMUNII

1. Tak czekałem na tę chwilę”                                                                              by usłyszeć głos Twój Pan
w sercu mam radości tyle
miłość Twa przepełnia mnie

Oto nastał dzień wspaniały
pełen światła i radości
stojąc z dłońmi złożonymi
Ciebie tylko prosić chcę.

Refren: Uroczysty dzień Komunii Jest największą mą radością
Jezus żywy w moim sercu
dziś objawił miłość swą.

2. Z Tobą pragnę się spotykać
to dziecięce me pragnienie
na Twe przyjście będę czekać
nie opuszczę Ciebie nie. Doczekałem wielkiej chwili,
której nigdy nie zapomnę przecież wiem, że to w Komunii
tu zbawienie znajdę swe.