Siostry Serafitki

Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej (Siostry Serafitki)

Dom Zakonny ul. Krzemowa 3, 80-041 Gdańsk Orunia Górna tel: (58) 306-81-63 e-mail: serafitki.orunia@poczta.onet.pl http://www.serafitki.com.pl 63367f0cf1e0fde4d9f3d7775675b651

Historia:

Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej /Sióstr Serafitek/ zostało założone w Zakroczymiu w 1881 r. przez bł. O. Honorata Koźmińskiego – kapucyna i Sługę Bożą M. Małgorzatę Łucję Szewczyk. W początkowym okresie przez 10 lat siostry w ukryciu pracowały na terenie zaboru rosyjskiego służąc chorym i bezdomnym staruszkom w Zakroczymiu, Warszawie i Częstochowie. W 1891 roku przeniosły swą działalność na teren ówczesnej Galicji. 14 sierpnia 1891 r. siostry przyjęły strój zakonny z rąk kardynała Albina Dunajewskiego i odtąd Zgromadzenie zaczęło występować jako habitowe. W 1932 r. dokonano podziału Zgromadzenia na trzy Prowincje. Zakres działalności Sióstr Serafitek w zależności od zapotrzebowania społeczeństwa zmieniał charakter i poszerzał się. Zgromadzenie zajęło się wychowaniem dzieci i młodzieży w zakładach dla sierot, internatach, ochronkach, szkołach gospodarczych, ludowych. Siostry podjęły pracę w szpitalach. Prowadziły Stowarzyszenia katolickie. Od początku pielęgnowały chorych po domach prywatnych oraz dbały o estetyczny wygląd kościoła i czystość bielizny kościelnej. Wiele z tych posług pełni Zgromadzenie do dnia dzisiejszego.

Siostry pracujące w naszej parafii:

Siostra Przełożona- s. Judyta (Jolanta Klimas) z nami od 09.08.2023r., katechetka 

 

* Siostra Dorota  (Elżbieta Zaborowska) – katechetka; data I profesji: 12.07.2005, obecnie przebywa na urlopie zdrowotnym

 

 

* Siostra Honorata (Joanna Ziemacka) – katechetka; data I profesji: 10.07.1985.

 

 

*Siostra Aniela ( Edyta Wrombel) – katechetka; data I profesji: 10.07.2007 r.

 

 

* Siostra Kornelia – zakrystianka; z nami od 28.08.2021r.

 

 

*Siostra Agnieszka- zakrystianka; z nami od 28.08.2022r.