Ruch Światło Życie

domowy-kosciol1DOMOWY KOŚCIÓŁ to gałąź rodzinna Ruchu Światło – Życie, założonego przez Sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. Należą do niego małżeństwa sakramentalne, które wspólnie (mąż i żona) chcą pogłębiać relację z Panem Bogiem i między małżonkami, w ramach drogi proponowanej przez Ruch Światło- Życie.

Małżeństwa włączają się do kręgów Domowego Kościoła (DK), aby wzajemnie sobie pomagać – „równi służą równym”.

Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Ruch chce pomóc małżonkom w budowaniu prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Narzędziami do realizacji tych celów są tzw. Zobowiązania, na które składają się:

 • modlitwa osobista,
 • spotkanie ze słowem Bożym,
 • modlitwa małżeńska,
 • modlitwa rodzinna,
 • dialog małżeński,
 • reguła życia,
 • rekolekcje.

 

Krąg DK tworzy 4-7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii, pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa – dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym.

Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora – doradcy i opiekuna duchowego.  Spotkanie kręgu odbywa się w mieszkaniach poszczególnych małżeństw, raz w miesiącu i trwa trzy godziny.

 

Kręgi Domowego Kościoła obecne są we wszystkich diecezjach w Polsce, a także m.in. w Niemczech, Austrii, na Słowacji, Ukrainie, Białorusi, oraz w USA i Kanadzie.

Więcej informacji o Domowym Kościele można znaleźć na stronie Domowego Kościoła: www.dk.oaza.pl

 

 

Kręgami DK w naszej parafii opiekuje się ks. Artur.

 

JEŻELI CHCECIE …

 • umacniać swoją wiarę
 • pielęgnować miłość małżeńską
 • nauczyć się rozwiązywania konfliktów
 • nawiązać głębszy kontakt z dziećmi
 • doświadczyć życia we wspólnocie                                                                                   … ZAPRASZAMY !