Wspólnota Matki Bożej SZENSZTACKIEJ Trzykroć Przedziwnej

W niedzielę 13.03.2022r.  został przybliżony nam apostolat Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. W Maryjnym Ruchu Apostolskim z Szensztat szczególne miejsce zajmuje rodzina, ponieważ rodzina buduje Kościół. Ruch Szensztacki skupia osoby, które kierują się w życiu tymi zasadami: praktyczną wiarą w Opatrzność Bożą i miłością do Matki Bożej. W Maryi szukają wzoru i pomocy do dojrzałego przeżywania swojej wiary
i dawania o niej świadectwa w świecie. W tym ruchu jest miejsce dla każdego. Oryginalną formą apostolatu stało się zakładanie „sanktuariów domowych” w rodzinach jako miejsc modlitwy, jest to obraz Matki Bożej w formie kapliczki, wędrujący po rodzinach skupionych w kręgach.
Z peregrynacją obrazu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej łączą się łaski związane z Szensztackim sanktuarium:
  •  łaska zadomowienia pomaga czuć się przez Boga przyjętym i kochanym.
  •  łaska wewnętrznej przemiany mobilizuje do nieustannej pracy nad sobą i do kształtowania siebie według wzoru Jezusa.
  • łaska gorliwości apostolskiej pobudza do stawania się świadkiem Chrystusa oraz do głoszenia z zaangażowaniem Ewangelii we współczesnym świecie.
Także w naszej parafii istnieje możliwość założenia kręgu skupiającego rodziny, które raz w miesiącu goszczą w swoich domach Matkę Bożą Trzykroć Przedziwną. Obecnie mamy aż 4 kręgi.
„Weźcie obraz Matki Bożej i dajcie jej honorowe miejsce w waszym domu. To miejsce stanie się miniaturą sanktuarium, gdzie ten łaskami słynący obraz dowiedzie mocy swojego działania poprzez stworzenie świętej rodziny i formowanie świętych członków jej rodziny”.
Opiekun: ks. Daniel. Spotykamy się raz w miesiącu na Eucharystii, i od czasu do czasu w salce katechetycznej na wspólnej agapie by wymienić doświadczenie pielgrzymowania.